Logo Logo

Spolupracujte s námi

Jste dynamická základní, střední, vysoká nebo jazyková škola? Jste aktivní vyučující jazyků otevření novým trendům? Právě vám je určena naše nabídka spolupráce.

Oblasti spolupráce

 • Mezinárodní jazykové zkoušky z anglického a německého jazyka
  Možnost složení některé z mezinárodních jazykových zkoušek přináší studentům škol i školám samotným množství pozitiv, jako např. aplikační výhody pro studenty při přijímacích řízeních na školy vyšších stupňů, zvýšení dynamiky výuky jazyků a standardizace jejích výstupů, rozšíření vzdělávacích služeb školy a kladné vnímání školy ze strany veřejnosti. Jazykové zkoušky, které jsou určené žákům a studentům základních i středních škol  lze pořádat i přímo v prostorách škol.
   
 • Předtestování
  Studenti a vyučující partnerských škol mají přístup k předtestovacímu portálu testfest on-line, ve kterém lze zdarma absolvovat zkrácené verze zkouškových jazykových testů z angličtiny a němčiny. Výsledky jsou přístupné jak studentům, tak vyučujícím.
   
 • Přípravné jazykové kurzy
  Přípravné jazykové kurzy lze inkorporovat přímo do ŠVP školy. Evropské centrum jazykových zkoušek pomáhá školám s touto integrací a zároveň poskytuje školení vyučujícím jazyků. U škol, které nechtějí zavádět zkouškovou přípravu přímo do výuku, lze dodat přípravné kurzy formou kroužku, a to po celé republice.
   
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  Vyučující spolupracujících škol získávají zvýhodněné nabídky na akreditované akce DVPP pořádané Evropským centrem jazykových zkoušek, ať již se jedná o jazykové nebo metodické kurzy.
   
 • Konference a semináře
  Součástí aktivit Evropského centra jazykových zkoušek je i pořádání vzdělávacích konferencí a seminářů, na kterých vystupují přední zahraniční odborníci v oblasti metodiky výuky jazyků. Spolupracující školy mají na tyto akce přístup zdarma nebo se slevou.
   
 • Výukové materiály
  Partnerským školám jsou poskytovány konzultační služby při výběru jazykových učebnic a možnost jejich dodání s cenovým zvýhodněním oproti maloobchodním podmínkám. 
   
 • Prezentace pro studenty a rodiče
  Evropské centrum jazykových zkoušek pořádá motivační prezentace o důležitosti jazykového vzdělání studentům a jejich rodičům. Tyto prezentace jsou spolupracujícím školám poskytovány bezplatně.  

Chci více informací

 

Jméno*
Příjmení*
Mobilní telefon*
Primární email*
Organizace*
Ulice*
Město*
PSČ*
 
 
Kraj*
 
 
Popis

 

 

Scrollovat nahoru