Logo Logo
Průběh studia

Průběh studia

Všechny jazykové kurzy probíhají podle harmonogramu a respektují státní svátky. Pokud do výuky zasahuje státní svátek nebo jiný den volna z důvodů na straně školy, výuka neprobíhá, nicméně kurz se termínově prodlužuje tak, aby obsahoval daný počet hodin každého semestru.

V průběhu výuky probíhá pravidelné ověřování pokroku studentů pro získání zpětné vazby a případné modifikaci výukového plánu. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, řídíme se předpisy a nařízeními Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a tak je obsah každého kurzu kodifikován v tzv. Školním vzdělávacím programu (ŠVP), který je k nahlédnutí v kanceláři školy (studijní oddělení). Cílem naší výuky je skutečný a prokazatelný pokrok studentů. 

V kurzech je vedena třídní kniha v elektronické formě s evidencí docházky a hodnocení. Po ukončení celého kurzu může být na požádání vystaveno osvědčení o absolvování kurzu s vyznačeným prospěchem, případně potvrzení docházky.

 

Scrollovat nahoru