Logo Logo

Kurz vs. semestr

Jaký je rozdíl mezi kurzem a semestrem? Kurz reprezentuje studium jazyka s určeným obsahem látky, např. kurz vedoucí ke zvýšení jazykové úrovně o jeden celý stupeň. Kurz se pak může dělit na semestry (v některých případech na pololetí). Délka celého kurzu závisí na rozsahu učiva a celkovém počtu vyučovacích hodin týdně. Jazykové kurzy s dotací 1x týdně 90 minut jsou tedy obvykle dlouhé 3 nebo 4 semestry v závislosti na pokročilostní úrovni, jazyce a typu kurzu.

Pro hrubý odhad času potřebného k dosažení jazykové úrovně o jeden stupeň vyšší podle cambridgeské metodiky se dá počítat se skutečností, že je nutné studiu věnovat cca 170 - 200 hodin učení. Do tohoto počtu se zahrnují jak hodiny výuky ve škole, tak řízená domácí příprava. Obvykle to tedy znamená jeden a půl roku až dva roky docházky. Intenzivnější kurzy pak samozřejmě potřebný čas zkracují. 

Scrollovat nahoru