Logo Logo
Kurzy pro předškoláky

Kurzy pro předškoláky

Jazykové kurzy pro předškoláky jsou pouze kurzy angličtiny, konané jako tříletý cyklus pro děti od 3 let (dítě musí dosáhnout tohoto věku nejdéle v červenci v roce nástupu do kurzu). Kurz je rozdělen do tří po sobě jdoucích ročníků. V každém ročníku se děti setkávají se čtyřmi kamarády z učebnice Hippo and Friends (Cambridge University Press) hrošíkem, opičkou, pejskem a kočičkou. Tyto učebnice jsou vytvořené pro výuku nejmenších dětí a je v nich především kladen důraz na zvukovou stránku jazyka, proto ve většině kurzů dochází k alternaci českého a rodilého mluvčího. Děti se učí první anglická slovíčka pomocí písniček a kreslených příběhů. Studijní skupinky jsou o velikosti 5 - 8 dětí. Při zápisu do druhého a třetího ročníku, děti, které neabsolvovaly předchozí ročníky, musí projít krátkým rozdílovým testem formou pohovoru.Rodilí mluvčí - Evropské centrum jazykových zkoušek

Přehled kurzů angličtiny pro předškoláky

Angličtina pro předškoláky 1. ročník

Pro koho

Pro děti od 3 do 6 let, které se s angličtinou ještě nesetkaly

Vstupní úrovně

Začátečníci

CEFR: 0, A1

Co dostanu?

 • Kvalitní a zábavný  jazykový kurz vedený vyučujícím s kvalifikací podle zákona o pedagogických pracovnících
 • Pravidelné hodnocení pokroku
 • Profesionální přístup, který děti motivuje

Organizace a délka semestru

1 x týdně 45 minut

28 týdnů

Konkrétní termíny a časy jednotlivých kurzů viz "Přehled termínů a registrace"

Cena

Kč 3600

Slevy (nelze sčítat)

 • 5 - 10% u smluvních korporátních zákazníků
 • Kč 100 pro rodinné příslušníky stávajících studentů

Přehled termínů a registrace

Angličtina pro předškoláky 2. ročník

Pro koho

Pro děti od 3 do 6 let, které už znají nějaká slovíčka (čísla, barvy, zvířata)

Vstupní úrovně

Začátečníci

CEFR: 0, A1

Co dostanu?

 • Kvalitní jazykový kurz vedený vyučujícím s kvalifikací podle zákona o pedagogických pracovnících
 • Pravidelné hodnocení pokroku
 • Profesionální přístup, který děti motivuje

Organizace a délka semestru

1x týdně 45 minut

28 týdnů

Konkrétní termíny a časy jednotlivých kurzů viz "Přehled termínů a registrace"

Cena

Kč 3600

Slevy (nelze sčítat)

 • 5 - 10% u smluvních korporátních zákazníků
 • Kč 100 pro rodinné příslušníky stávajících studentů

Přehled termínů a registrace

Angličtina pro předškoláky 3. ročník

Pro koho

Pro děti od 3 do 6 let, které se s angličtinou setkaly na nějakém předchozím kroužku nebo kurzu a znají již nějaká slovíčka (barvy, čísla, zvířata, objekty kolem sebe)

Vstupní úrovně

Začátečníci

CEFR: 0, A1

Co dostanu?

 • Kvalitní a zábavný  jazykový kurz vedený vyučujícím s kvalifikací podle zákona o pedagogických pracovnících
 • Pravidelné hodnocení pokroku
 • Profesionální přístup, který děti motivuje

Organizace a délka semestru

1 x týdně 45 minut

28 týdnů

Konkrétní termíny a časy jednotlivých kurzů viz "Přehled termínů a registrace"

Cena

Kč 3600

Slevy (nelze sčítat)

 • 5 - 10% u smluvních korporátních zákazníků
 • Kč 100 pro rodinné příslušníky stávajících studentů

Přehled termínů a registrace

Cíle, výstupy a očekávání

V předškolním věku se děti při učení se cizímu jazyku přirozeně nachází v tzv. "silent period" (též "preprodukce"), ve které učenému jazyku rozumí a reagují na instrukce a pokládané otázky, ale samy nemluví. Tato fáze je přirozenou součástí akvizice cizího jazyka, a to i u dospělých. "Silent period" začne sama odeznívat (u malých dětí řádově po několika letech výuky) v době, kdy už dítě cítí velkou míru jistoty v tom, co zná a umí vyjádřit. U dětí z předškolních kurzů tedy až po zahájení základní školní docházky. V době, kdy ostatní děti v ročníku dané základní školy do své "silent period" teprve vstupují, děti, které absolvovaly předškolní kurzy začínají v jazyce komunikovat. Mají tak náskok, který se zásadně projevuje po celou docházku na ZŠ (rychlejší pokrok v jazyce, skládání mezinárodních zkoušek pro děti) a graduje na konci středoškolské docházky: předškolní základ jim dovoluje poměrně snadno dosáhnout na vysoké stupně mezinárodních jazykových zkoušek.

Rodiče by měli s preprodukční fází počítat a nestresovat děti zbytečným tlakem na učení a výkon.

Cílem výuky je využít nejrůznějších talentů předškoláků (např. schopnosti pamatovat si a naprosto věrně reprodukovat výslovnost), poskytnout jim komunikační základ v jazyce a postupně je nenáročnou a nezatěžující formou přenést přes počáteční období učení se cizímu jazyku.

 

Scrollovat nahoru