Logo Logo
Jazykové kurzy němčiny pro děti v Českých Budějovicích

Jazykové kurzy němčiny pro děti v Českých Budějovicích

Dobrá znalost němčiny je v České republice důležitá nejen z praktických důvodů, jako třeba, že se jedná o druhý nevyžadovanější cizí jazyk ze strany zaměstnavatelů, nebo že na mnohých rakouských nebo německých vysokých školách lze studovat zdarma po prokázání dostatečné jazykové úrovně, případně z důvodu pracovního a odborného uplatnění v německy mluvících zemích, ale i z důvodu obecného historicko-kulturního kontextu. Vzhledem k faktu, že druhý povinný cizí jazyk na základních školách nastupuje až v sedmém ročníku, je pro mnoho studentů komplikované dosáhnout vyšší pokročilostní úrovně do konce střední školy. Doplňkové přípravné kurzy pak tuto nevýhodu do značné míry eliminují. 

Přehled kurzů němčiny pro děti

Němčina pro školáky - příprava ke zkouškám ÖSD: KID A1 a KID A2

Pro koho

  • Němčina pro školáky je určena dětem 7. - 9. ročníků základních škol.
  • Kurzy jsou doplňkem ke školní výuce a připravují studenty k prvním mezinárodním zkouškám z němčiny Österrechisches Sprachdiplom Deutsch KID1 a KID2.
  • První stupeň zkoušky se doporučuje dětem 7. - 8. ročníků minimálně po 1 roce studia jazyka. Druhý stupeň zkoušky je určen starším dětem většinou v 8. - 9. ročnících základní školy a zároveň minimálně po 2 letech výuky.

Vstupní úrovně

Začátečníci až velmi pokročilí.

CEFR: 0, A1, A2, B1, B2, C1

Co dostanu?

  • Kvalitní jazykový kurz vedený vyučujícím s kvalifikací podle zákona o pedagogických pracovnících
  • Pravidelné hodnocení pokroku
  • Zvýhodněnou nabídku na jazykové zkoušky Cambridge English 
  • Přístup do Reading Corner, možnost vvyužívat studovny (pátek)
  •  

Organizace a délka semestru

1x týdně 90 minut

17 týdnů

Konkrétní termíny a časy jednotlivých kurzů viz "Přehled termínů a registrace"

Cena

Kč 3600

Slevy (nelze sčítat)

  • 5 - 10% u smluvních korporátních zákazníků
  • Kč 100 pro rodinné příslušníky stávajících studentů

Přehled termínů a registrace

Scrollovat nahoru